top of page

עלינו > חזון

חזון

בית אורי מהווה בית לחיים לקהילת אנשים הזקוקים לתמיכה טיפולית- פיזית ונפשית. הוא פועל ברוח הגישה האנתרופוסופית וכקהילה ותיקה, מתקיימת בו מסורת תרבותית עשירה וייחודית.

אופי החיים בבית אורי נועד ליצור סביבה משקמת, מעצימה ומביאה מרפא, רוחו הבריאה והאיתנה של האדם נמצאת במרכז העשייה.  


אנו שואפים לקיים חיים איכותיים שיש בהם חום, שמחה ומרגוע תוך טיפוח מירבי של עצמאות חברי הקהילה והעלאת מסוגלות כל חבר/ה לממש את מלוא כישוריו באופן יצירתי ומיטבי.


בית אורי מספק מסגרת חיים לקשת רחבה של גילאים ורמות תפקוד- מגיל הגן ועד גיל הזהב. קהילתנו כוללת דיור בקהילה, דיור במרחב הכפר (דיור חוץ ביתי), בית סיעודי, בית ספר לחינוך מיוחד, מסגרת תעסוקה ותכנית פנאי עשירה.


בית אורי הוא חלום של אישה אחת, ענקית רוח, שהגיע לידי מימוש בעשר אצבעות ובלב אוהב. צוות בית אורי מחויב לחזונה ליצור מרחב חיים  שמח, בטוח ומעצים לכל אדם בקהילת בית אורי- לחברי הקהילה ולעובדיה.

bottom of page