top of page

בית הספר > פעילויות ואירועים מיוחדים

פעילויות ואירועים מיוחדים

לוח השנה וחגי ישראל מהווים עוגן מרכזי בחיי בית הספר והקהילה של בית אורי. הם נלמדים ונחגגים הן במסגרת בית הספר והן בשיתוף האוכלוסייה הבוגרת. בחגים מתקבצים הדיירים באולם הגדול ("היכל דבורה"), מציינים וחווים אותו באמצעות שירה, נגינה ותנועה. מספר פעמים בשנה מועלית הצגה מיוחדת בהשתתפות כל הדיירים בפני הורים, בני משפחה ואורחים רבים. הצגות אלה  – יצירות של ממש שהמילים והמוזיקה נכתבות במיוחד להן – עשו לעצמן שם בקרב אנשי מקצוע, בני משפחה, בתי ספר ומסגרות דיור, וכמובן התלמידים והדיירים עצמם.

bottom of page