top of page

'בית לחיים' > מגורים בבית אורי

מגורים בבית אורי

עמותת בית אורי מפתחת ומפעילה מגוון אפשרויות מגורים לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לאפשר להם חיי איכות ורווחה ככל אדם. זאת, תוך הגשמת עצמאות מקסימלית ובהתאמה אישית לצרכיו ויכולותיו של כל דייר. רצף אפשרויות הדיור שמציע בית אורי  הוא החל ממגורים מוגנים במעון ועד לדיור תומך בקהילה.

bottom of page