'בית לחיים' > עם המבט קדימה

עם המבט קדימה

לקהילת בית אורי אופיינית שונות גדולה מאוד בין הדיירים, וחיים בה, בין השאר, דיירים הזקוקים לטיפול בעל אופי סיעודי ולהשגחה רפואית צמודה. שיעורם של הדיירים הסיעודיים מקרב כלל הדיירים נמצא בעלייה מתמדת, בעיקר כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה במעון,  שהוא בית לכל החיים. דיירים אלה אינם רוצים להיות מופרדים מדופק החיים של הקהילה ואנחנו מאמינים כי חובתנו לשלבם באופן מלא בתוכה בכל מצב ועד יומם האחרון. על מנת לאפשר זאת אנחנו בעיצומו של הקמת מבנה בו מרפאה ושתי דירות, המותאמות כל אחת לצרכי הדיירים הסיעודיים. חשוב לנו ביותר לטפח אווירת בית גם בדירות סיעודיות אלה, בדומה ליתר הבתים בבית אורי ובשלוחות, וזאת בשונה מאווירת "מחלקה סיעודית", המאפיינת סביבות טיפוליות כגון אלה. לשם כך נדרשות היערכות טיפולית ותעסוקתית וכן הפעלה בשעות הפנאי הייחודיות לאוכלוסייה מזדקנת עם מוגבלויות. מבנה זה אמור להיפתח בסוף 2018.


האמונה כי כל אדם הרוצה ומסוגל יחיה בקהילה ויהיה במגע יומיומי קבוע עם הסביבה הבריאה מביאה אותנו לשאיפה להרחיב גם את השלוחות של בית אורי בקהילה, בין אם באמצעות דירות נוספות, כולל דירות לילדים צעירים, ובין אם בבתים מותאמים. שכונת גבעת המורה מקבלת באופן חם ומחבק את דיירינו, אשר גם הם תורמים רבות לתושבי השכונה . יש מקום ושאיפה לפיתוח מסגרות קהילתיות נוספות.

בית אורי, רחוב צוקית 4, עפולה 1873704 | טלפון: 04-6511300,04-6511301, 
פקס: 04-6597585 | דוא״ל: info@bet-uri.org.il

בית אורי עמותה, ע"ר 580088821