'בית לחיים' > פרוייקטים

פרוייקטים עתידיים

  • בניית מבנה מגורים חדש מונגש ומותאם לצרכי דיירים סיעודיים ולכאלה הזקוקים להשגחה רפואית צמודה , ובתוכו מרפאה חדשה. מבנה זה יכיל 2 דירות  בהן תשתית מתאימה לטיפול והשגחה רפואית אינטנסיבית. החדרים בדירות מותאמים לדיירים שמשתמשים בכיסאות גלגלים, כולל חדרי השירותים והאמבטיות, המיטות וכו'. מבנה הדירות, מיקומן והגישה אליהן יאפשרו חיים מלאים באיכות גבוהה גם לאנשים הזקוקים לטיפול סיעודי ושילוב עם הדיירים האחרים. אחת הדירות תותאם לדיירים ניידים יותר, אנשים עצמאיים יחסית, הזקוקים להשגחה רפואית צמודה, שבנסיבות רגילות נופלים פעמים רבות "בין הכיסאות". בכך יינתן מענה לצרכי המגורים הייחודיים של אנשים סיעודיים ואנשים הזקוקים להשגחה רפואית צמודה. 

  • בניית מרפאה חדשה המותאמת לתמיכה בדיירים סיעודיים וכאלה הזקוקים להשגחה רפואית צמודה. מרפאת הכפר תיבנה כך שתהיה ממנה גישה נוחה וישירה אל הדירות הסיעודיות מחד גיסא, ומאידך גיסא, תתאפשר גישה נוחה למרפאה לכלל דיירי הכפר, ללא הפרעה לדירות אלה. חנוכת המרפאה מתוכננת אף היא לסוף שנת 2018.

בית אורי, רחוב צוקית 4, עפולה 1873704 | טלפון: 04-6511300,04-6511301, 
פקס: 04-6597585 | דוא״ל: info@bet-uri.org.il

בית אורי עמותה, ע"ר 580088821