top of page

מתנדבים > מתנדבים מחו"ל

מתנדבים מחו"ל

מדי שנה מגיעים לבית אורי מתנדבים צעירים, רובם מגרמניה, המגיעים לרוב לשנת התנדבות. חלקם נשארים לשנה נוספת.

המתנדבים מתגוררים בדירות שבתוך בית אורי ומשתלבים בעבודה עם הדיירים בבתי המגורים, בביה"ס ובסדנאות השונות.

הם זוכים להכשרה עם הגעתם ולתכנית ליווי קבוצתית ואישית לכל אורך שהותם. הם נהנים מחוויה תרבותית חדשה לצד הנתינה.

לפרטים נוספים יש לפנות לחן שרי - רכזת קהילה 04-6511306, chen.r@bet-uri.org.il

bottom of page