top of page

מתנדבים > מתנדבים מהציבור הרחב

מתנדבים מהציבור הרחב

מתנדבים מן הציבור הרחב, מעפולה, מיישובי עמק יזרעאל והסביבה ואף מאזורים מרוחקים יותר, מהווים נדבך משמעותי בצוות של בית אורי ויש להם תרומה רבה. הם מעורבים בעיקר בסדנאות ובפעילויות הפנאי עם הדיירים. המתנדבים תורמים משעה ועד מספר שעות בשבוע. חלקם הגדול מגיעים באופן קבוע לאורך שנים רבות ויוזמים פעילויות חדשות תוך אהבה ומסירות עמוקה. המתנדבים מכסים קשת רחבה של גילים  והם מבני נוער ועד קשישים.

החיוך, השמחה והציפייה של דייר להגעתם היא ההוקרה הגדולה מכל!

bottom of page