top of page

מתנדבים > סטודנטים בהכשרה מעשית

סטודנטים בהכשרה מעשית

בית אורי מקיים קשרי הדרכה עם מסגרות אקדמיות שונות: מכללת עמק יזרעאל, אוניברסיטת חיפה, מכללת תל חי ועוד. סטודנטים מתחומי החינוך, ריפוי בעיסוק, העבודה הסוציאלית, מדעי ההתנהגות ועוד מגיעים להתנסות מעשית בבית אורי. הם משתלבים בעבודה האמנותית במגוון הסדנאות כמו גם במסגרות הדיור ובמסגרות הטיפוליות השונות. הם מקבלים תמיכה והנחייה מקצועית מאיש צוות מומחה בתחומם ומכלל הצוות. הסטודנטים משתלבים בחיי היומיום של הכפר ומקבלים הזדמנות להיחשף למגוון רחב מאוד של דיירים, גישות ותחומי טיפול, סוגי תעסוקה ופעילות ועוד. במסגרת ההכשרה הם נחשפים לדיירים ולמצבים, שעבור רובם זוהי התנסות ראשונה  ומורכבת, ועם זאת אנחנו רואים כי הם מצליחים לבנות קשר עמוק עם הדיירים ועם המקום לצד התרומה המשמעותית להכשרתם המעשית.

חלק מן הסטודנטים שומר על קשר רציף עם הדיירים לאורך שנים ארוכות וחלקם אף השתלבו לשמחתנו כעובדים מוסמכים ומקצועיים בבית אורי.

bottom of page