top of page

בית הספר > החינוך המאפשר

החינוך המאפשר

"אני מביט בעולם בו השמש זורחת
...אשא תפילתי...שכוח וברכה ללימודים ועבודה
יעלו ויצמחו בתוכי"
(מתוך הברכה לפתיחת יום הלימודים)
 
החזון שלנו
- בית ספרנו מכוון אל האדם "שנברא בצלם", אל הגרעין  הייחודי התקין שקיים בכל אחד מתלמידינו. בחיפוש אחר מהות קיומנו .


לצד הטיפול בגוף המוגבל ובכלים השכליים הלקויים בכלי ההוראה והתרפיה, שואף ביה"ס לעורר את הכוחות של כל תלמיד, את האישיות החבויה מאחורי מסכי המוגבלות, כך שתוכל לבוא לידי ביטוי בעולם, לקראת היותו בוגר שלא רק מקבל, אלא גם נותן.


כבני גילם, נחשפים התלמידים לנושאים רבים:– מהכרת הסביבה הקרובה, דרך לימוד על ארצות ומגליהן, ועד ללימוד על הטבע הפיזי והאנושי. הם לומדים להכיר את לוח השנה ומהותו, לבנות בית, לעבוד אדמה ועוד. בכלים חווייתיים-אמנותיים, מוזיקה, אומנות ותנועה, אנחנו בוראים אתם עולם שיש בו פליאה, סקרנות ולמידה, בהתאם ליכולת של כל אחד מהם.
 
בית-הספר בבית אורי פועל שישה ימים בשבוע ולומדים בו עד גיל 21. יש בו שש כיתות, כשישה תלמידים בכיתה. בית-הספר מקבל גם תלמידים אקסטרניים, הזוכים ליום חינוך ארוך, לאפשרות לנופשון בסופי שבוע ובמהלך החופשות והחגים ולפעילויות פנאי ונופש עשירות ומגוונות.


בבית הספר פעילות רבה וסדר יום מגוון העונה ומותאם לצרכיו של כל תלמיד. את תחילת היום פותחים התלמידים במעגל בוקר, לקבל את היום החדש בברכה. לאחר מעגל הבוקר מתחילים השיעורים ביחד עם הטיפולים הפרטניים והכיתתיים. אלה כוללים אוריתמיה (הבעה במחול ובתנועה), פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, פעילות ספורט בחדר כושר ובמגרש, טיפול בבעלי חיים, טיפולים עם גירוי חושי, מסאז', טיפול של קלינאי תקשורת, לימוד פרטני ועוד.

bottom of page