top of page

מתנדבים > מתנדבים מהשירות הלאומי

מתנדבים מהשירות הלאומי

בית אורי קולט מדי שנה קבוצה של בנים ובנות של השירות הלאומי. חלקם מגיעים לשנה ורובם אף לשנתיים. הם משתלבים במגוון רחב של פעילויות למען הדיירים, וזאת במסירות והשקעה רבה. כל מתנדב משויך לבית מסוים ולכתה בביה"ס או לסדנה, בהתאם לנטיית ליבו. בנוסף לכך הם מפעילים "מועדון שירות לאומי" לדיירים עצמאיים, בו הם מקיימים פעילויות שונות בהתאם לחגים ולמועדים  ומפגש חברתי-חוויתי.

מתנדבי השירות הלאומי מתגוררים בדירות בעפולה. הם מקבלים הדרכה שבועית קבועה ממלווי השירות הלאומי ומצוות בית אורי.

"שבת בנות שירות" הוא מנהג שהושרש בבית אורי לאורך השנים ובמסגרתו שבת אחת בשנה (ולעיתים יותר) מתקבצים בוגרי השירות הלאומי של בית אורי לשבת משותפת עם הדיירים בכפר. כולם, הן הדיירים והן בוגרי ההתנדבות, מחכים לשבת זו.

אנחנו עדים לכך שרבים מבוגרי השירות הלאומי בבית אורי למדו והשתלבו בתחומים של רפואה, חינוך מיוחד ותרפיה לסוגיה והם שומרים על קשר עם דיירי הכפר שנים ארוכות.

לפרטים נוספים יש לפנות לחן שרי - רכזת קהילה 04-6511306, chen.r@bet-uri.org.il

bottom of page