top of page

חדשות ואירועים  > גן מוזיקלי חדש

בחודש אוקטובר 2020, חברת "חלום חדש" הגיעה לכפרינו על מנת להקים גן מוזיקלי עבור חברי המקום.

הצוות היה קשוב לצרכים היחודיים שלנו , הפגין סבלנות רבה כלפי הצוות המטפל כמו גם כלפי החברים.

העבודה נעשתה באופן מקצועי ביותר תוך שמירה על בטיחות המקום ועמידה בזמנים ודרישות האחראי הפרויקט.

הכלים המוזיקלים הינם מונגשים וקלים לשימוש ע" בעלי מוגבלויות.

כמו כן הגן המוזיקלי משמש את כלל החברים באופן יום יומי וכך תורם לרווחתם באופן מיטבי. 

bottom of page