top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

בריאות הדייר

בית אורי שם לו למטרה לדאוג לבריאות הדייר בכל מכלול חייו.  מחיי הנפש עד בריאות הגוף. מושקעים משאבים ומאמצים רבים לבניית והכשרת צוות מקצועי, מכשור מתקדם ליצירת תנאים מתאימים לבקרה וטיפול באיכות הגבוהה ביותר.

bottom of page