top of page

בית הספר > יום שהות ארוך

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

יום שהות ארוך

לאור צרכי המשפחות ותלמידי בית הספר האקסטרנים, אנחנו מאפשרים יום שהות ארוך, לאחר סיום יום הלימודים. לשם כך, פועלת בבית אורי דירה מיוחדת המותאמת לצרכי התלמידים שממשיכים בפעילויות אחר הצהריים עד השעה 18.00 ומשתתפים במגוון החוגים ופעילויות הפנאי. כמו כן, חלק מבני נוער אקסטרנים משולבים בדירות הנוער האחרות, וזאת במטרה לאפשר להם תקשורת ושילוב בפעילויות חברתיות ופנאי עם בני גילם.  

bottom of page