top of page

מתנדבים > כיצד להתנדב

כיצד להתנדב

מגוון רחב מאוד של מקומות וסוגי התנדבות קיימים בבית אורי, בביה"ס, בבתי הדיירים, בסדנאות, בפעילויות הפנאי, בחצר, בחממה, בפינת החי ועוד. המטרה היא לסייע לדיירים ולשמח אותם, בין אם בהתנדבות ישירה עמם ובין אם בסיוע לתפקודו של בית אורי.

"ההתנדבות מעלה חיוך של סיפוק על פני ואני חש כי אני מקבל יותר מאשר נותן..." מדברי אחד המתנדבים.

מסמכים דרושים לקראת התנדבות:

- אישור משטרה תקף על העדר עבר פלילי (גבר נדרש גם לאישור משטרה כי אין מניעה להעסקתו במעון עם אנשים חסרי ישע).

- אישור רפואי תקף על העדר מחלות מדבקות, אישור על בריאות נפשית וגופנית טובה המאפשרת לעבוד עם אנשים חסרי ישע.

לפרטים נוספים יש לפנות לחן שרי - רכזת קהילה 04-6511306, chen.r@bet-uri.org.il

bottom of page