top of page

כל דייריו הבוגרים  של בית אורי משולבים במסגרת תעסוקתית, המותאמת לרצונם, יכולותיהם ומצבם. מסגרות אלה  כוללות מגוון רחב של תחומי יצירה המאפשרים הפקת תוצר, לרוב מחומרים טבעיים, שיש לו גם תרומה מהותית לחיים המשותפים בבית אורי. כך, לדוגמה, העובדים בגן הירק רואים את פרי עמלם באוכל אותו הם צורכים ובארוחות המוגשות לאורחי בית הקפה וכך גם מגוון המוצרים הייחודי והאסתטי המיוצר בסדנאות ואשר נמכר לקהל הרחב בירידים המתקיימים מספר פעמים בשנה ברחבי הארץ ובגלריה הצמודה לבית הקפה "בגבעה" שבבית אורי. בכל סדנה יש לכל היותר כשבעה עד עשרה עובדים שאותם מלווים מדריך מקצועי אחראי וסייע.

bottom of page